PRO INZERENTY

Kronospan: Na znečistění ovzduší v Jihlavě se podílíme minimálně

26/02/2019

Jaroslav Šnajdr

Jihlavský závod Kronospan se chce zbavit nelichotivé nálepky druhého největšího znečisťovatele životního prostředí v Česku. Proto si nechal vypracovat nezávislou studii, z níž vyplývá, že ovzduší znečisťuje mnohem méně než exhalace z dopravy nebo z komínů obyvatel města.

Pro obyvatele Jihlavy včetně jejích 16 místních částí, jakož i 14 okolních obcí, je akutní i chronické riziko vypouštěného formaldehydu nevýznamné, tedy ze zdravotního hlediska plně akceptovatelné a v případě chronické expozice pak prakticky nulové, vyplývá z aktuální studie, která hodnotila zdravotní rizika formaldehydu vypouštěného Kronospanem do ovzduší.

Studii zpracoval v lednu 2019 nezávislý a autorizovaný odborník pro hodnocení zdravotních rizik Bohumil Pokorný. Jako vstupní podklad k tomuto hodnocení byla využita rozptylová studie Jakuba Bucka z roku 2018, ve které byly zpracovány výsledky autorizovaných měření emisí formaldehydu za rok 2017.

Stejná data měření použila také nezisková organizace Arnika k hodnocení největších znečišťovatelů ČR za uvedený rok. Podle údajů Arniky byl přitom Kronospan druhým největším znečisťovatelem životního prostředí v ČR za rok 2017, co se rakovinotvorných látek týče.

Podle jednatelky společnosti Sylvy Krechlerové jsou ale tyto údaje čerpající z dat Integrovaného registru znečišťování pouze orientační a nezohledňují rizika jednotlivých škodlivých látek, z jejichž součtu je žebříček sestaven. „Nezachycují ani vliv těchto látek na životní prostředí a skutečnou expozici obyvatel touto škodlivinou,“ tvrdí Krechlerová.

Bohumil Pokorný v další své studii porovnal dva největší zdroje emisí formaldehydu v Jihlavě – dopravu a lokální topeniště, s ročními emisemi Kronospanu. Vyplývá z ní, že se továrna podílí na celkových emisích formaldehydu „jen“ 3,5 procenty.

Rozhodujícími investicemi byla pro Kronospan pořízení dvou filtračních systémů UTWS v letech 2009 a 2015 s celkovými náklady ve výši 1,2 miliardy korun. Jihlavská pobočka největšího výrobce dřevovláknitých desek na světě chystá podle Krechlerové další investice za desítky milionů korun zaměřené na snížení prašnosti v bezprostředním okolí závodu, snižování hlukových emisí a snižování spotřeby energií a vody.

Líbil se vám tento článek?
14000

doručovacích schránek

10

odběrných míst

25000

výtisků každý měsíc