PRO INZERENTY

134 milionů zůstává městu. SVaK stáhl žalobu o vrácení peněz

15/10/2018

Jaroslav Šnajdr

Spor o jihlavské kanalizace přechází do dalšího dějství. Svaz vodovodů a kanalizací Jihlavsko totiž vzal zpět žalobu podanou u Okresního soudu v Jihlavě na město Jihlava, ve které po něm požadoval vrácení více než 134 milionů korun.

Peníze byly zaplaceny svazkem kvůli rozhodnutí Krajského úřadu Kraje Vysočina v letech 2013 a 2014. SVAK podal žalobu na město poté, co bylo v roce 2015 Ministerstvem vnitra ČR rozporováno oprávnění Krajského úřadu k těmto rozhodnutím a rozkladová komise tehdejšího ministra Milana Chovance rozhodla o jejich nicotnosti.

Dva různé senáty Městského soudu v Praze se v letošním roce shodly ve svých verdiktech a zrušily rozhodnutí komise ministra vnitra. Rozhodnutí Městského soudu v Praze opakovaně potvrdil Nejvyšší správní soud, ke kterému svazek podal kasační stížnost.

„Na základě tohoto logického kroku v podobě stažení žaloby očekávám, že svazek se obdobně zachová i při vypořádání dalších nároků statutárního města Jihlavy schválených 47. valnou hromadou SVAKu v prosinci roku 2012, která stanovila parametry vystoupení statutárního města Jihlavy z dobrovolného svazku obcí. V tuto chvíli jde především o vydání majetku s právem hospodaření a vloženého majetku města, o kterých již Krajský úřad Kraje Vysočina v minulosti rozhodl. Je zcela bez pochyb, že nárok města je oprávněný i u kategorie majetku privatizovaného a nic tedy nebrání tomu, aby byl také vydán,“ uvedl náměstek primátora Jaromír Kalina.

Při zpětvzetí žaloby bude Okresní soud v Jihlavě rozhodovat i o úhradě nákladů řízení. Soudy zpravidla zpětvzetí žaloby hodnotí jako zavinění zastavení řízení na straně žalobce a ukládají žalobci nahradit náklady řízení žalovaného. Svazek už požádal soud o prominutí úhrady nákladů městu, nebo alespoň o snížení této částky.

V listopadu bude Městský soud v Praze rozhodovat i o prvním nepeněžitém nároku města Jihlavy, a to zmíněném vydání majetku s právem hospodaření.

Líbil se vám tento článek?
14000

doručovacích schránek

10

odběrných míst

25000

výtisků každý měsíc