PRO INZERENTY

Centrální dopravní terminál dostal od ministerstva zelenou. Má fungovat do čtyř let

14/02/2019

Jaroslav Šnajdr

Jedna z priorit současné jihlavské koalice v oblasti dopravy - vybudování Centrálního dopravního terminálu (CDT) je pro Jihlavu o kousek blíže. Záměr posvětila komise ministerstva dopravy a doporučila Správě železniční dopravní cesty (SŽDC) tento projekt uskutečnit.

„Díky tomu, že centrální komise Ministerstva dopravy doporučila SŽDC projekt realizovat, jsme dnes mohli společně projednat reálné harmonogramy postupů prací. V blízké době bude radě města předložena ke schválení aktualizovaná urbanisticko-architektonická studie CDT, na základě níž bude možné po dlouhých letech jednání a příprav pokračovat v další projektové přípravě a následné realizaci projektu. Pokud všechno půjde dobře, dočkají se občané Jihlavy krásného a moderního dopravního terminálu v červnu 2023,“ doplnil náměstek pro oblast dopravy Petr Laštovička.

Připravovaný projekt „Centrální dopravní terminál Jihlava“ bude předmětem žádosti o podporu z Integrovaného regionálního operačního programu s předpokládanou dotací ve výši 100 milionů korun. Jihlava je připravena zajistit z vlastních zdrojů financování výstavby veřejné infrastruktury související s dopravním terminálem, která nebude předmětem dotace.

Nová budova nádražního terminálu je navržena jako zakončení třídy Legionářů a obsahuje všechny potřebné náležitosti umožňující provoz nádraží – administrativní a technické zázemí obsluhy nádraží, zázemí pro návštěvníky, čekárnu, pokladny, veřejné WC, služebnu Policie ČR a prodej občerstvení. Budova nádraží bude zároveň sloužit jako technické a odbavovací zázemí autobusového terminálu, městské hromadné dopravy a taxi. Na hlavní budovu nádraží navazuje v západní části autobusový terminál, řešený jako šikmá stání, s plynulým průjezdem autobusů.

Líbil se vám tento článek?
14000

doručovacích schránek

10

odběrných míst

25000

výtisků každý měsíc