PRO INZERENTY

Město vybralo novou podobu Masarykova náměstí

01/10/2018

Jaroslav Šnajdr

Město Jihlava zveřejnilo výsledky architektonické soutěže na revitalizaci Masarykova náměstí. Soutěž probíhala od 24. 5.  do 10. 8. 2018 a zúčastnilo se jí 12 týmů se svými návrhy, které porota hodnotila 11. září. Výsledky soutěže schválila Rada města Jihlavy 27. září. V soutěži byla udělena 1. cena  za 700 000 korun. Zvítězil návrh č. 4, pražského ateliéru MCA atelier, s.r.o.

Zásadní hodnotou jihlavského náměstí je jeho velkorysost a řád, který je posílen severojižní osou tvořenou Mariánským sloupem a dvojicí kašen, která je ukončena výhledem do krajiny. Návrh tuto velkorysost a řád důsledně respektuje a posiluje. Mariánský sloup se stává skutečnou dominantou horní části náměstí.

Dopravní obsluha je umožněna kolem celého náměstí. Pro jeho život je důležité i dostatečné množství míst pro parkování, která jsou v návrhu rovnoměrně rozložena po celém obvodu náměstí, a jejich množství je možné jednoduše regulovat v čase. Veřejná doprava je vedena po východním obvodu náměstí, přesné trasování a řešení zastávek je nutno dále prověřit a upravit.

“Porota oceňuje velkorysost hlavních pobytových ploch, která umožňuje jejich nejrůznější využití, podobně je řešeno i předpolí institucí. Skupiny stromů jsou vhodně umístěny tak, aby odclonily hmotu Obchodního domu Jihlava, bývalého Prioru, a zároveň vytváří příjemná místa pro pobyt,” uvádí se v hodnocení odborné poroty.

Všechny architektonické návrhy včetně vizualizací jsou k dispozici na webových stránkách města Jihlava.

Výsledné návrhy budou vystaveny od 24. října v hale u prodejny jízdenek MHD na jihlavské radnici. Výstava potrvá do 2. listopadu během Mezinárodního festivalu dokumentárních filmů a poté se výsledné návrhy architektonické soutěže v hale opět objeví od 3. do 21. prosince.

Líbil se vám tento článek?
14000

doručovacích schránek

10

odběrných míst

25000

výtisků každý měsíc